Rehabilitació i Conservació d’edificis

La conservació de façanes, teulades i escales de comunitats és del tot necessària per tal d’aturar un possible envelliment prematur dels edificis, i evitar possibles despreniments que poden ocasionar perills per als veïns, i fins i tot per als transeünts.

En molts casos es tracta d‘un treball que implica un sanejament tècnic de la finca i prevenció de futurs problemes, per això disposem d’un equip d’arquitectes que dona solucions immediates , informes detallats i realitzats per experts en restauració d’edificis.

Si vols més informació, posa’t en contacte amb nosaltres