reforma integral d’una vivenda a bellaterra

En aquest projecte de reforma tant d’interior com de l’exterior de la casa, s’ha volgut crear un espai neutre i funcional conservant i restaurant trets característics de la pròpia casa que la dota d’una personalitat molt especial.

S’han utilitzat paviments porcel·lànics que imiten la fusta, colors clars i algun toc de color que trenquen amb la homogenietat dels materials.

Leave a Reply

Your email address will not be published.