EL TERRA RADIANT

EL TERRA RADIANT

Què és el terra radiant?
La calefacció per terra radiant és un sistema de calefacció elèctrica o per aigua format per una malla de canonades unides en paral·lel que recorren tot el sòl. Es controla a través d’un termòstat o sistema intel·ligent.
Proporciona una sensació de confort única ja que distribueix la calor de forma uniforme i a baixa temperatura, evitant d’aquesta manera que hi hagi punts més calents i que es faci un mal ús de l’energia.
Es diu que és un sistema de baixa temperatura ja que l’aigua que circula pels conductes no supera els 45ºC. Pot treballar a aquestes temperatures ja que, a diferència del radiadors convencionals, no es troba focalitzada en un únic punt sinó que treballa amb tota la superfície de l’habitació.
Alguns dels avantatges del terra radiant són:
– És el sistema més eficient ja que no ha d’escalfar tot el volum d’aire sinó que es concentra només en els cossos sòlids.
– Consumeix menys energia i per tant genera un estalvi econòmic.
– És invisible ja que queda ocult dins dels sostres o paviments.
– És regulable per zones i cada zona té una temperatura homogènia.
– És reversible. Pot calefactar i refrigerar segons les necessitats.
– No necessita manteniment.
Els principals inconvenients són:
– La instal·lació del terra radiant és recomanable fer-la només en obra nova ja que si s’ha d’instal·lar posteriorment té un cost molt elevat.
– No té compatibilitat amb tots els materials. Tots aquells materials que siguin aïllants de la calor, com ara la moqueta i el parquet,  disminuiran l’eficiència del sistema.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.