PORTES CORREDISSES

          

Quina és la diferència entre una porta corredissa vista i una d’oculta?

La millor opció quan anem justos d’espai és, sens dubte, la porta corredissa. És un recurs que ens permet aprofitar tot l’espai que ocuparia el radi d’obertura d’una porta convencional i ens dona moltes possibilitats en vivendes d’espai reduït, ja que ens facilitat la col·locació del mobiliari.

Hi ha dos tipus de portes, les vistes i les ocultes.

En el primer cas, la porta és visible i corre, exteriorment, al llarg de la paret mitjançant les guies. Aquest sistema, tot i que ens permet guanyar l’espai de radi que perdríem amb una porta batent, ens obliga a tenir una cara de la paret neta d’obstacles perquè l’obertura sigui possible.

En el cas de les portes amb sistema ocult en canvi, la porta d’amaga dins de la paret, gràcies a un sistema de contramarc metàl·lic, prèviament instal·lat, que serà el que recollirà la fulla de la porta. Aquest sistema ens allibera les dues cares de la paret, i per tant ens dona via liure per col·locar-hi qualsevol moble o objecte i aprofitar completament l’espai.

A les imatges podeu veure el contramarc metàl·lic, acabat d’instalar, que acollirà una porta corredissa del tipus ocult, un exemple de porta vista i un de porta oculta.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.