Canonades de plom

Canonades de plom

Què son?

El plom és un metall que, en el passat, es va utilitzar com a material de lampisteria, en teulades i construcció de finestres fins que als anys 80 es van anar substituint per canonades de ferro o coure en les zones residencials.

A part de les canonades també podem trobar plom en soldadures, accessoris o en connexions de servei a les cases.

Avui dia està prohibit la utilització d’aquest material per a la construcció per la seva toxicitat   quan es corroeix. El que suposa un perill per a la salut ja que contamina l’aigua que bevem.

És una reforma obligatòria?

El Reial decret 140/2003 de 7 de febrer, és la normativa que regula l’aigua de consum humà a tota Espanya. En aquesta llei s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat que ha de tenir l’aigua per al consum humà i en el seu art.20 es prohibeix explícitament la presència del plom en aigües subministrades a través d’una xarxa de distribució pública o privada.

Si les canonades estan exclusivament en un habitatge particular, el cost de la reforma depèn dels propietaris. En cas que les canonades de plom estiguin en la instal·lació de l’edifici, és a dir, que afecta a tots els veïns, la comunitat es l’encarregada del reemplaçament.

Si es detecta canonades de plom en el nostre habitatge les recomanacions a fer serien:

  • Abans de fer servir l’aigua de l’aixeta per beure o cuinar amb ella, deixeu-la córrer, sobretot si no s’ha utilitzat durant 6 hores o més, fins que surti més fresca, això indicarà que ha entrat aigua de la xarxa general i el risc baixa considerablement.

Des de la experiència d’ Obrallar recomanem la substitució d’aquest tipus d’instal·lacions per a garantir la qualitat de l’aigua que fem servir per a la vida diària.

Leave a Reply

Your email address will not be published.