SISTEMA TÈRMIC D’AÏLLAMENT PER L’EXTERIOR (SATE)

SISTEMA TÈRMIC D’AÏLLAMENT PER L’EXTERIOR (SATE)

Què és el SATE?

SATE és un sistema d’aïllament per l’exterior de la façana i s’utilitza per a l’aïllament tèrmic d’edificis, tant d’obra nova com en rehabilitacions d’edificis.

Avantatges del sistema SATE

 • Eliminació de ponts tèrmics: pilars, fronts de forjat, caixes de persiana, etc.
 • Redueix el risc de condensacions.
 • A més els sistemes SATE són impermeables a l’aigua de la pluja i permeables al vapor d’aigua.
 • No redueix l’espai interior habitable de l’habitatge.
 • Revaloritza econòmicament l’immoble.

Per què aïllar amb el sistema SATE?

La inversió del sistema és amortitzable en un termini de 5 a 7 anys mitjançant la reducció de consum d’aire condicionat i calefacció.

 • La instal·lació d’un sistema SATE es realitza tractant de minimitzar les molèsties per als usuaris a l’interior dels seus habitatges (pols, eliminació d’enderrocs, simplificació de les fases d’elaboració i disminució dels temps).
 • El sistema revaloritza econòmicament l’immoble, molt més que la simple restitució de la façana.
 • Amb aquest sistema no es redueix l’espai habitable interior dels habitatges.
 • El sistema redueix el risc de condensacions, a més els sistemes SATE són impermeables a l’aigua i permeables al vapor d’aigua.
 • Manté l’embolcall exterior i l’estructura de l’edifici en condicions termo higromètric estables, contribuint de manera decisiva al manteniment dels materials de construcció al llarg del temps i impedint la degradació causada per les oscil·lacions de temperatura: esquerdes, fissures, infiltracions d’aigua , fenòmens de disgregació, taques, floridures i la impregnació de la massa mural.
 • Exclou la necessitat d’eliminar l’arrebossat vell, excepte quan hi hagi riscos de despreniment.
 • Són respectuosos amb el medi ambient al no dispersar substàncies contaminants, no contenir substàncies nocives per al medi ambient, reciclar-se i reduir les pèrdues energètiques.
 • Els sistemes SATE, en millorar l’aïllament tèrmic en l’envoltant d’un edifici, permeten assolir els màxims criteris de sostenibilitat.
 • Els sistemes SATE es subministren de manera integral, d’aquesta manera s’assegura la compatibilitat dels components.

Leave a Reply

Your email address will not be published.